Selamat Datang Ke WebBlog Rasmi Sekolah Kebangsaan Sungai Haji Dorani

Isnin, 13 Ogos 2012

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

J QAF

PRASEKOLAH SKSHD

MAJLIS KONVOKESYEN PRASEKOLAH 2011
 
     


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


 


   


   


   

  
   

 

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

PANITIA SAINS

PANITIA MATEMATIK

PANITIA BAHASA INGGERIS

PANITIA BAHASA MELAYU Sekolah Kebangsaan Sungai Haji Dorani

45300 Sungai Besar


DOKUMENTASI
PANITIA
BAHASA MELAYU

2012

Pengenalan:
·         Panitia Bahasa Melayu adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah ini.

·         Ia dipimpin oleh Pengerusi Panitia yang secara automatik menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

Matlamat:
·         Meningkatkan lagi kualiti prestasi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

·         Bertanggungjawab kepada Guru Besar atau hal-hal yang berhubung di atas.

·         Menentu dan menetapkan  objektif pencapaian/prestasi yang perlu dicapai oleh murid-murid pada akhir sesuatu peringkat seperti UPSR, PKBS dan unit pengajaran dan pembelajaran.

·         Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.


Objektif:
·         Memperbaiki dan mempertingkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

·         Berikhtiar di samping berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar dan boleh menolong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pelajaran.

·         Membaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan/PKSR berasaskan kepada sasaran  yang ditetapkan iaitu minima 80% kelulusan dan minima 20% yang memperoleh keputusan cemerlang.

·         Menunjukkan semangat kerjasama antara mata pelajaran Bahasa Melayu dengan Persatuan Bahasa Melayu.

·         Guru-guru Bahasa Melayu perlu sedar bahawa pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah, murid dapat:

i.              mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal;

ii.             Bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi;

iii.            Berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara;

iv.           Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis;

v.            Memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan;

vi.           Memperkembang ingatan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca dan menulis;

vii.          Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul;

viii.         Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa, dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan menulis;

ix.           Menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera;

x.            Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan semangat kewarganegaraan.STRUKTUR ORGANISASI PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2012PENASIHAT
PUAN ZAHARAH BT MOHD ARIFF
Guru Besar


PENOLONG PENASIHAT

EN. ZAINUL ABIDIN B. ZAINON
Guru Penolong Kanan Kurikulum


PENGERUSI

PUAN KAMSIAH BTE TUMIN

  
SETIAUSAHA

PN. MULIAN SULAILA BTE ABD HALIMAHLI JAWATANKUASA

EN. FATHUL MU’IN BIN MD. ALI

EN. ARIFIN BIN KASBON

TN. HAJI YUSOF BIN AHMAD

PUAN SAIYAH BT SALLEH

PUAN MASAMAH BTE TOHA

PN. CHE SHAM BINTI BAHARI

EN. MUHAMAD BASTAMI B. ZAKARIA

PN. DIANA BT HASSAN
RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN
PANITIA BAHASA MELAYUTAHUN 2012


BIL

BULAN

AKTIVITI

SASARAN

TINDAKAN01


Disember 2011/
Januari
2012
01.   Mesyuarat  Kali Pertama
02.   Pengagihan buku-buku rujukan03.   Mengemaskini sudut-sudut Panitia Bahasa Melayu di kelas masing-masing dan papan kenyataan panitia

04.   Pengagihan tugasan ‘Mesra Bahasa’

05.   Budget kewangan.

06.   Headcount


AJK
AJKAJK bersama muridAJK


-

AJK
Ketua Panitia &
SetiausahaKetua PanitiaAJK
Ketua Panitia


Ketua Panitia

Guru Headcount / Ketua Panitia02


Februari
01.   Praujian Protim Tahun 4 dan 502.   Penggubalan Soalan PKBS-1

Murid pemulihan Thn 4/5

AJK

Guru BM Thn 4 Arif dan 5 Arif


AJK
03


Mac
01.   PKBS-1

02.   Analisis PKBS-1 dan Pelan Tindakan

03.   Melatih Peserta ke Karnival Bahasa.

04.   Mesyuarat Kali ke-205.   LINUS :
      Saringan 1 ( Thn1 )
Saringan 4 ( Thn 2)
 
Murid Tahun
1 & 2

-

Murid yang berbakat

AJK
Murid LINUS
Guru BM Thn 1 & 2

Ketua Panitia

AJK


Ketua Panitia & SetiausahaGuru BM
Thn 1 & 2

04

April
01.   Memulakan Dokumentasi

02.   Menggubal soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
-

-
Ketua Panitia &
Setiausaha

AJK05


Mei
01.   Peperiksaan Pertengahan Tahun

02.   Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Pelan  Tindakan


03.   Minggu Pusat Sumber Sekolah
(Penghasilan Bahan Pameran)      05.  Ceramah Teknik
             Menjawab Bahasa  
             Melayu UPSR


Semua guru/murid


-Semua murid
Murid Tahun 6
AJK


Ketua Panitia
AJK
Guru BM Tahun 606

Jun

01.   Mesyuarat AJK kali ke-3


02.  HeadcountAJK


AJK

Ketua Panitia &
Setiausaha

Guru Headcount / Ketua Panitia07


Julai
01.   Peperiksaan Percubaan UPSR 1,2,3 dan 4

02.   Analisis Keputusan Percubaan UPSR 1,2,3 dan 4

03.   LINUS
             Saringan ke-2

Murid Tahun Enam


-

Murid LINUS
Guru Tahun Enam

Ketua Panitia


Guru BM
Thn 1 & 2


08


Ogos
01.   Program Bulan Kemerdekaan

02.   Analisis Percubaan UPSR Bahasa Melayu Peringkat Daerah dan Negeri.

03.   PKBS-2

04.   Analisis PKBS-2 dan Rumusan
Semua murid

--

-

Ketua Panitia &
AJK

Ketua Panitia


AJK

Ketua Panitia


  09

September

01.   Mengemaskini fail Panitia Bahasa Melayu

02.   Praujian Protim Tahun 6
-


Murid Pemulihan Thn 6

Ketua Panitia &
Setiausaha

Guru BM Thn 6 Arif


10


Oktober
01   Peperiksaan Akhir Tahun

02.   Analisis Peperiksaan Akhir Tahun  dan rumusan

03.   Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Sekolah

04.   Mesyuarat Kali ke-4

05.   Saringan LINUS Thn 1 dan 2

Semua murid

-


Semua murid & AJK

AJK

Murid LINUS
AJK

Ketua Panitia


Ketua Panitia & AJK

Ketua Panitia & AJK

Guru BM
Thn 1 & 211November
01.  Pascaujian Protim Tahun 4,5 dan 6

02.  Pengumpulan semula buku-buku rujukan Bahasa Melayu

03.  Menyediakan Laporan  Aktiviti Tahunan 2012

04.  Perancangan Takwim Tahunan Panitia Bahasa Melayu 2013

05.  Penghantaran Dokumentasi

06.  Headcount

07.  Post mortem  Bahasa Melayu UPSR 2011
Murid PROTIM Tahun 4,5 & 6

AJK


-


-


-

-

-
Guru BM Tahun 4,5 dan 6 Arif

Ketua Panitia &
Setiausaha

Ketua Panitia


Ketua Panitia


Ketua Panitia

Ketua Panitia

Ketua Panitia/
Guru Thn 6PROGRAM SEPANJANG TAHUN

·         DOKUMENTASI

·         MESRA BAHASA

·         SIFAR PROTIM

·         KORIDOR KOSA KATA

LAPORAN  AKTIVITI  PANITIA BAHASA MELAYU

TAHUN 2011

Pengenalan:

Sepanjang tahun 2011, pelbagai aktiviti yang dirancang telah dilaksanakan dengan jayanya. Semua ahli Panitia Bahasa Melayu telah memberi sokongan dan komitmen yang padu.

Antara aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan ialah:

01.     Mesyuarat AJK pada 6 Januari dan 22 Mac.

02.     Pengagihan buku-buku rujukan.


03.     Mengemaskini sudut Panitia Bahasa Melayu di laluan ke kantin; mempamerkan graf pencapaian  Bahasa Melayu UPSR, hasil kerja murid dan maklumat bahasa.

04.     Program Nilam bersama Pusat Sumber Sekolah.

05.     Analisis PKBS-1, Pertengahan Tahun , PKBS-2 dan Akhir Tahun serta pelan tindakan.

06.     Head Count Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisan.

07.     Sudut “Koridor Kosa Kata” – dikendalikan oleh murid 5 Adil.

08.     Memperbanyakkan buku-buku bacaan di Pondok Bahasa Melayu
( Memohon daripada Perpustakaan Sungai Besar dan Perpustakaan Desa Parit 8 ) serta menceriakannya.

09.     “PROGRAM 5 MINIT”  setiap pagi Khamis – guru bertugas mengikut jadual.

10.     KETAM ( Kelas Tambahan ) bagi Tahun 6 pada Mac hingga September.

11.     Melaksanakan PROTIM Membaca dan Menulis Bahasa Melayu bagi Tahun 4, 5, dan 6.

21 hingga 25 Februari – praujian PROTIM Tahun 4 dan 5
19  hingga 21 September – praujian PROTIM Tahun 6
31 Oktober hingga 4 November – pascaujian PROTIM Tahun 4 dan 5
12.     Ceramah Bahasa Melayu  bagi calon UPSR pada 15 Mac penceramah jemputan : Puan Hajah Radiah bt Hasbullah dari Kelang.

13.     Pertandingan Menulis Esei Bahasa Malaysia Sempena Sambutan Hari Guru pada bulan Mei – murid Tahun 6.

14.     Pertandingan Deklamasi Sajak Peringkat Negeri ; “Pincangnya Sebuah Maruah”, di Sekolah Kebangsaan Taman Desa, Rawang pada 23 Jun.

15.     Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu Tahap 1 dan 2 Peringkat Negeri  di SK Kuala Selangor pada 27 Jun.

16.     Penilaian / pemantauan PLBS oleh Pn. Siti Mariam Abd Rahman dari SK Seri Makmur pada 14 Julai 2011.

17.     Mesyuarat MBMMBI bersama pentadbir pada  18 Ogos.

18.     Membantu mengemaskini bilik LINUS.

19.     PUISI KEMERDEKAAN sempena bulan kemerdekaan bersama PSS.

20.     Pantun Buah-buahan Tempatan bersama Unit Kantin sepanjang Ogos bersama sebahagian murid Tahun 4 dan 5.

21.     KARNIVAL BAHASA MELAYU : Bercerits SK dan SJK Peringkat Daerah pada 22 September.

22.     Membantu Kelas Pemulihan dalam Pertandingan Bercerita ( SiKatak dan Ahli Sihir) peringkat negeri pada bulan Oktober.

23.     Mengemaskini dan memperlengkap fail Panitia Bahasa Melayu.
                                                                                        
24.     SEMARAK BAHASA  Pantas Eja Rumi dan Jawi  sempena  Bulan Bahasa  Kebangsaan di Dorani Homestay pada 13 Oktober – melibatkan 5 orang pelajar Tahun 6.

25.     Pemilihan buku P&P bagi Tahun 1 dan Tahun 6 sesi 2012.

26.     Menyertai Pertandingan CERITA RAKYAT Peringkat Negeri Selangor di Perpustakaan Raja Tun Uda, Shah Alam pada 3 November.

27.     Menyediakan /  membuat post mortem UPSR Bahasa Melayu 2011.

28.     Menghasilkan Dokumentasi Panitia Bahasa Melayu 2011.


Laporan disediakan oleh;

………………………………………
(PN. KAMSIAH BTE TUMIN)
Pengerusi Panitia Bahasa Melayu 2011                   

ISI KANDUNGAN                                                                          MUKA SURAT

01.  Pengenalan                                                                                       1
02.  Carta Organisasi                                                                              
03.  Rancangan Tahunan 2011
04.  Analisis PKBS-1, Pertengahan Tahun, PKBS-2 & Akhir Tahun
05.  Post Mortem  Bahasa Melayu UPSR 2011
06.  Surat jemputan & Minit Mesyuarat
07.  Laporan Aktiviti 2011
08.  Pertandingan Esei Sempena Hari Guru
09.  Laporan Bercerita Peringkat Negeri Selangor Tahap 1 & 2
10.  Laporan Pengisian Pondok Bahasa Melayu
11.  Laporan Pertandingan Mencipta Pantun
      Buah-buahan Tempatan Bersama Unit Kantin
12.  Laporan Program 5 Minit Setiap Pagi Khamis
13.  Laporan Program Semarak Bahasa Sempena
Bulan Bahasa Kebangsaan
14.  Laporan Cerita Rakyat Peringkat Negeri Selangor
15.  Laporan PROTIM
16.  Bersama-sama Kelab Doktor Muda
17.  Bersama-sama Unit Kaunseling
18.  Bersama-sama Karnival Pemulihan Khas
Peringkat Negeri Selangor
19.  Sijil-sijil Berkaitan
20.  Lampiran
21.  Memartabatkan Bahasa Melayu dan
Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)
22.  Jawatankuasa Kewangan
23.  Kertas Konsep Karnival Ko Akademik
24.  Kertas Konsep Bercerita Bahasa Melayu
25.  Kertas Konsep Pidato
26.  Kertas Konsep Inovasi Doktor Muda
Kertas Konsep Jadual Spesifikasi Ujian BM Kertas 2 UPSR

27.  Kertas Konsep Bimbingan Pelajar dalam Bahasa
Bersama Dr. Profesor  Nik Safiah Karim
28.  Headcount
29.  CD Ulik Mayang &CD ‘Minus-One’ Sajak Kesejadah
30.  Penutup
PERKEMBANGAN STAF

Tarikh                  : 8 Februari 2012
Hari            : Rabu
Masa          : 10.30 – 10.50
Tempat       : Kantin sekolah

Ahli            Pn. Kamsiah bt Tumin
                    Pn. Mulian Sulaila Abd Halim
                   En Fathul Muin Md Ali
                   En. Arifin Kasbon                                                              
                   Pn. Che Sham b Bahari

Topik Perbincangan : Aspek Tatabahasa yang dinilai dalam UPSR 2011
Impak : Perbincangan dijalankan dengan baik.

Disediakan oleh;
………………………..
(PN. KAMSIAH TUMIN)

INFO BULAN INI...

06 JANUARI 2014 LAWATAN PEN.PEG.PPD: EN,ISMAIL BIN HUSSIN (UNIT BAHASA) PEMANTAUAN AWAL SESI PERSEKOLAHAN 2014.